Skoler

Skoler

Læs om vores faglige temaer målrettet skoleelever, eller gå direkte til booking af undervisningsforløb.

Københavns Kommunes logo

Søg

For at bruge filtrene skal du trykke mellemrumstasten for at åbne, naviger med piletasterne og tryk enter for at vælge.
Viser 10-18 af 19 resultater
Skole

Biodiversitet

Bliv klogere på begrebet biodiversitet, og styrk børn og unges handlekompetencer til at fremme- og værne om den fremover.
Gå til Biodiversitet
Skole

Klima og klimatilpasning

Sæt fokus på klima, herunder klimaforandringer og klimatilpasning, set i et bæredygtigt perspektiv med mulighed for dels at arbejde med innovative løsninger eller inddragelse af børn og unge i politiske beslutningsprocesser.
Gå til Klima og klimatilpasning
Skole

Teknologisk dannelse

Vi inspirerer børn og unge til at udforske og forstå verden gennem teknologi, herunder ruste dem med viden og færdigheder, der gør dem til engagerede borgere, der er klar til at tackle de store systemiske udfordringer, vores samfund står overfor.
Gå til Teknologisk dannelse
STEM undervisningsforløb på Energi & Vand, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, BUF, Københavns Kommune
Skole

STEM

Arbejd med STEM-forløb med fokus på at klæde børn og unge på til at løse problemstillinger på tværs af naturfagene.
Gå til STEM
Skole

Demokratisk dannelse

Lad børn og unge få indsigt i- og indflydelse på bæredygtighedsproblematikker i deres nærdemokrati gennem samarbejdende og kompetencegivende forløb med fokus på grøn omstilling, medborgerskab og kritisk tænkning.
Gå til Demokratisk dannelse
Skole

Bæredygtig byudvikling

Gennem oplysning og inddragelse får børn og unge indblik i- og indflydelse på den bæredygtige byudvikling i København.
Gå til Bæredygtig byudvikling
Skole

Naturdannelse

Når vi arbejder med naturdannelse handler det om at udvikle følelser såvel som holdninger til naturen såvel som naturforvaltning. Dette sker gennem naturoplevelser og faglig viden, hvilket er en integreret del af mange af de temaer, vi arbejder med.
Gå til Naturdannelse
Skole

Energi- og vandforsyning

Arbejd med autentiske problemstillinger inden for energi- og vandforsyning i forhold til fortid, nutid og fremtid set i et bæredygtigt perspektiv.
Gå til Energi- og vandforsyning
Skole

Friluftsliv

Giv børn og unge mulighed for at opleve og blive trygge i naturen med det formål, at de lærer at holde af den og tager vare på den fremover.
Gå til Friluftsliv