Trivsel

Trivsel og natur hænger uløseligt sammen, da naturen ikke stiller krav, hvorfor børn kan være sig selv derude. Naturen er derfor et oplagt rum for trivselsarbejde.

Naturen udgør for mange børn et fristed, hvor man kan være mere autentisk og undslippe de mange forventninger fra omverdenen. Det er et sted, hvor trækronerne strækker sig langt over en, men samtidig føler man sig omfavnet og beskyttet af dem. I Afdelingen for Bæredygtig udvikling har vi fokus på det naturlige samspil der er mellem natur og trivsel.

Det er vigtigt at inkludere trivselsaspektet i arbejdet med bæredygtighed og klima, fordi dét at bevare naturen og gennemføre grønne tiltag direkte påvirker, hvordan børn trives. Børn har en iboende trang til at udforske den natur, de intuitivt føler en tilknytning til. Naturen kan give børn en følelse af forankring og stimulerer deres sanser, hvilket er afgørende for deres trivsel. Naturen spiller således en afgørende rolle for børn og deres trivsel, hvorfor det er vigtigt at give dem en forbindelse til den, så de lærer at holde af den og passe på den. 

I Afdelingen for Bæredygtig Udvikling understøtter vi dette ved at være et videncenter, der (ud)danner og inddrager børn og unge med henblik på at give dem en forståelse, praktisk erfaring og handlekompetencer inden for bæredygtig udvikling og naturdannelse.

På vores naturkoloni, Kattinge værk, bestræber vi os også generelt på at tænke trivsel og naturdannelse sammen i flere aktiviteter og undervisningsforløb på vores faglige camps og endagsforløb. Trivsel er også på dagsordenen i Bæredygtig Generations inddragelsesprojekt vedrørende skoletoiletter.