Ressourcer, affald og genbrug

Få øget viden om cirkulær tankegang, affaldsforebyggelse, genbrugssystemet og energibesparelse med det formål at opnå forudsætninger og motivation til at passe på vores ressourcer nu og i fremtiden.

Børn og unge forbruger ressourcer og genererer affald på lige fod med voksne, hvorfor de skal præsenteres for viden og konstruktive vaner så tidligt som muligt.
Vi tilbyder derfor en række aktiviteter inden for ressourcer, affald og genbrug, der har til formål at klæde børn og unge på til at omgås affald. Formålet er at give børn og unge blik for bedre udnyttelse af ressourcerne før og efter, det bliver til affald. Eleverne bliver også undervist i korrekt affaldssortering, så ressourcerne anvendes tilstrækkeligt.