FN's Verdensmål

Dyk ned i FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling og få koblet en lokal samfundsforståelse hos børn og unge med en global forståelse af verden.

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling er ambassadører for Verdensmålene på børne - og ungeområdet og fungerer som indgangsportal til FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling for børn og unge i Københavns Kommune.

Vores praksis går ud på at tænke innovativt, klæde børn og unge på til fremtidens udfordringer og arbejde aktivt med konkrete eksempler inden for blandt andet klima, natur, miljø og byudvikling.