Bevægelse

Kombiner fysisk aktivitet med oplevelser til lands og til havs, der på samme tid øger børn og unges bevidsthed og tilknytning til naturen.

I alle vores forløb, hvor bevægelse indgår, fokuserer vi på, at børnene udvikler en lyst til alsidig bevægelse. Vi tilretter vores forløb, så alle børnene har mulighed for at opleve lyst og glæde både personligt og i sociale fællesskaber. Alle vores forløb udfolder sig i samspil med natur, kultur og det samfund, børnene er en del af.

Vi tilbyder en række aktiviteter og undervisningsforløb, hvor bevægelse i naturen er i fokus. Bevægelse indgår også som led i undervisningsforløb med særligt fokus på klimavenlige transportmidler, herunder cykling.