Rolle som videncenter

ABUs rolle som videncenter er at (ud)danne og inddrage børn og unge i en bæredygtig fremtid.

Som praksisbaseret videncenter i Københavns Kommune er vores målsætning at (ud)danne og inddrage børn og unge i bæredygtig udvikling. Dette foregår på en lang række områder, herunder:

  • Aktiviteter, undervisnings- og inddragelsesforløb i vores eksterne læringsmiljøer
  • Faglig support til politikere og forvaltninger
  • Kompetenceudvikling målrettet personale i daginstitutioner og skoler 
  • Facilitering og implementering af bæredygtige løsninger
  • Samarbejde og partnerskabsaftaler
  • Undervisningsmaterialer

Vores aktiviteter og undervisningsforløb foregår både i vores læringsmiljøer med tilhørende baser, i daginstitutioner, på skoler og i selve byrummet. Fælles for aktiviteterne og undervisningsforløbene er, at de tager højde for den pædagogiske læreplan samt folkeskolens Fælles Mål og dækker over en bred vifte af fag og bæredygtige temaer. 

Vores aktiviteter og undervisningsforløb er overvejende gratis tilbud målrettet børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune.