(Ud)dannelse og inddragelse

Vi (ud)danner og inddrager børn og unge inden for grønne temaer, så de kan blive medskabere af en bæredygtig fremtid.

(Ud)dannelse 

Vi tilbyder praktiske og tværfaglige læringsforløb i vores læringsmiljøer, i byens rum samt på skoler og institutioner. Fælles for forløbene er, at de favner bredt fra naturdannelse til teknologiforståelse altid med et bæredygtighedsperspektiv.

Inddragelse 

Gennem aktiv deltagelse støtter vi børn og unge til at være medskabere af bæredygtige løsninger. Dette sker gennem vores aktiviteter, undervisnings- og inddragelsesforløb, der tager afsæt i en tværfaglig, problembaseret og handleorienteret tilgang.