Pædagogisk- og didaktisk grundlag

Vores pædagogiske- og didaktiske grundlag er baseret på Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) med særligt fokus på den grønne omstilling af København inden for natur- og teknologisk dannelse.
ABUs videncentermodel

ABUs pædagogiske- og didaktiske grundlag baserer sig på tankerne bag UBU (Uddannelse for Bæredygtig Udvikling), herunder UBU-tematikker og UBU-kompetencer, med det formål at ud (danne) børn og unge inden for natur- og teknologisk dannelse, således de klædes på til at forstå og kunne tage del i den bæredygtige udvikling. 

Natur- og teknologisk dannelse

Vis alle

Naturdannelse

Når vi i ABU beskæftiger os med naturdannelse, handler det om at forstå og bevare naturen, herunder biodiversitet og økosystemers funktion. Det indebærer at udvikle en bevidsthed om de miljømæssige udfordringer, der påvirker naturen og fremme en bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Teknologisk dannelse

Når vi i ABU beskæftiger os med teknologisk dannelse, handler det om at give eleverne viden og færdigheder til at forstå og bruge teknologi på en ansvarlig måde. Det indebærer at lære om teknologiens indvirkning på samfundet og miljøet samt at fremme kritisk tænkning og innovative løsninger på bæredygtighedsudfordringer.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling, UBU, er en pædagogisk tilgang, baseret på en række undervisningsmetoder og -principper, der har til hensigt at fremme bæredygtighed i uddannelsessystemet ved at forholde sig til specifikke tematikker og kompetencer.
Formålet med UBU er at bidrage til at fremme en generation af borgere, der er bevidste om- og engagerede i at skabe en mere bæredygtig fremtid.

UBU-temaer og kompetencer

Vis alle

UBU-temaer

 • Forholdet mellem helhed og del
 • Forholdet mellem nutid og fremtid¨
 • Gendannelsesprincippet, regenerativ
 • Forholdet mellem at bevare og udvikle
 • Forholdet mellem lokal og global udvikling
 • Rig-fattig forholdet - ressourcefordeling
 • Forholdet mellem individ - samfund
 • Forholdet mellem videnskab og lokal erfaringsviden og værdier

UBU-kompetencer

 • Strategisk kompetence
 • Samarbejdskompetence
 • Systemtænkningskompetence
 • Kompetence til kritisk tænkning
 • Kompetence til integreret problemløsning
 • Kompetence til selvrefleksion
 • Normativ kompetence
 • Fremtidskompetence