Facilitering og implementering

Vi hjælper institutioner med at integrere grønne initiativer i dagligdagen, etablere netværk og støtter grønne årsplaner.

Facilitering af grønne netværk 

Vi faciliterer og hjælper gerne med at etablere netværk mellem børn/elever, pædagoger, lærere og ledere med fokus på at tale en grøn dagsorden ind i jeres hverdag. Det kan bl.a. omfatte direkte sparring med elevråd på skolerne vedrørende idéer til grønne initiativer, facilitering og igangsættelse af samarbejde mellem børn og voksne, hjælp til udarbejdelse af grønne årsplaner eller kompetenceudvikling af personale og ledelse.

Implementering af grønne initiativer

I ABU arbejder vi ud fra en helhedsorienteret tankegang med henblik på at hele daginstitutionen eller skolen inddrages i at skabe et bæredygtigt miljø. I den proces kan vi hjælpe med at implementere grønne initiativer og strategier på tværs af alle områder, herunder aktiviteter, undervisning, drift og ledelse, for at sikre en klimabevidst praksis.