Baggrund

ABU er et praksisbaseret videncenter for (ud)dannelse og inddragelse i bæredygtig udvikling.

Om os

ABU er et praksisbaseret videncenter i Københavns Kommune, der specialiserer sig i uddannelse og inddragelse af børn og unge i bæredygtig udvikling. Fra vores rødder i den Biologiske Samling har vi udviklet en bred ekspertise i natur- og teknologidannelse samt Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).

Vi er en bydækkende enhed forankret i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, der leverer faglig support til politikere, forvaltning, skoler og institutioner inden for bæredygtig dannelse, primært i København.

Vi understøtter de visioner, strategier og mål, der er politisk vedtaget, herunder de forvaltningsmæssige pejlemærker og mål, vedrørende bæredygtig udvikling og uddannelse - internationalt, nationalt, regionalt og kommunalt. 

Vision

Vores vision er at være det førende praksisfaglige videncenter i København, der, gennem læringsmiljøer og aktiviteter, uddanner og inddrager børn og unge i alderen 0-18 år i en bæredygtig fremtid.

Mission

Vores mission er at fungere som et dynamisk og innovativt videnscenter, der udvikler, gennemfører, indsamler og formidler praksisfaglig viden om UBU til skoler og institutioner, forvaltninger og samarbejdspartnere i Københavnsområdet.