Konference: Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed

Hvordan skaber dagtilbud en science-kultur, hvor alle børn er en del af fællesskabet og får en varig naturfaglig nysgerrighed? Kom til gratis konference og få ny viden og inspiration med hjem.

Om projekt "Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed"

Projektet "Tidlig Naturfaglig Nysgerrighed" har i de sidste 3 år i samarbejde med 10 københavnske daginstitutioner og et forskningsteam fra Københavns Professionshøjskole undersøgt, hvordan man via en helhedsorienteret model med fokus på naturfaglig nysgerrighed kan fremme en inkluderende science-kultur til gavn for alle børn. Projektet har haft særlig fokus på at integrere børn i udsatte positioner i fællesskabet samt på at styrke børns nysgerrighed. 

Tilmeld dig gratis konference

Kom til gratis konference og få ny viden om, hvordan man skaber en science-kultur i daginstitutioner, hvor alle børn er en del af fællesskabet og får en varig naturfaglig nysgerrighed. 

Konferencen finder sted i København og Middelfart, og tilmelding kan ske på friluftrådets hjemmeside.