Kort over ABUs læringsmiljøer

Afdelingen for Bæredygtig Udvikling består af seks eksterne læringsmiljøer og 12 baser i og omkring København, der tilbyder aktiviteter og undervisningsforløb, som tager højde for de pædagogiske læreplaner samt folkeskolens Fælles Mål.